top of page

- Sou nou -

Nou la pou ede

Finex House se abri pou fanm yo ak timoun yo; espesyalman moun ki gen andikap ak / oswa fanm ki trafficked. Nou se chèz woulant aksesib ak de ranp konkrè ak yon leve entèn. Finex House tou te gen yon sistèm siyal limyè-kode pou moun ki soud, fanm yo ak timoun yo. Finex House se yon founisè sèvis egal opòtinite e kidonk nenpòt fanm ki te abize gen anpil ankourajman pou rele pou sèvis yo.

 

Twa ansyen fanm abize te enkòpore Finex House nan lane 1983. Deviz nou an se, "mwen pa gen okenn youn." Misyon nou se bay abri ak sèvis pou tout fanm ki bat, espesyalman sa yo ki te tonbe nan fant nan founisè sèvis ki deja egziste yo. An konsekans, Finex House bay abri ijans ak yon pakèt sèvis pou pi vilnerab fanm yo. Gen kèk nan sèvis Finex House yo bay la:

 • Chèz woulant aksesibilite

 • Abri Safe Ijans ak 32 kabann

 • 24 èdtan èdtan 617-288-1054

 • Avoka pou yo ale nan tribinal ak fanm kap soufri

 • Lojman defann dwa moun

 • Ede ak deplase

 • Kriz entèvansyon

 • Repons pou ijans, sipò chomaj ak konsèy

 • Bezwen Espesyal Bezwen

 • Child Advocacy ak Sipò Pwogram (CASP)

 • 12 bon lojman pou Pwogram Swen Abri Plus nou an (S + P)

 • (CASP) Child Advocacy ak Sipò Pwojè ak Swen Jou

 • Lang siy, Panyòl, Vyetnamyen, franse ak kreyòl ayisyen

 • Outreach ak sèvis pou fanm ki bat yo ki soud

 • Self Ete Gwoup

 • Twa diferan kalite gwoup Parenting yo

 • Terapi sante mantal

 • Sibstans abi sibstans

 • Sèvis Elder yo

 • Ak plis ankò.

Anplis de sa, Finex House te devlope "Chape: Yon Manyèl pou fanm ki bat yo ki gen andikap." Pou plis enfòmasyon kontakte:

bottom of page