top of page

- KISA KI ABI? -

"Li se krim ki pi komen vyolan nan mond lan"

Abi, ensidan an nan youn oswa plis nan zak sa yo ant manm fanmi oswa nan kay la: (a) eseye oswa sa ki lakòz domaj fizik; (b) mete yon lòt nan laperèz pou mal iminan grav; (c) sa ki lakòz yon lòt angaje yo envolontèman nan relasyon seksyèl pa fòs, menas oswa duress.

 

Abi ka fizik, emosyonèl, seksyèl ak finansye. Chak nèf segonn yon fanm ap bat nan Etazini. Yon mwatye nan tout moun ki san kay yo chape soti nan vyolans domestik. Yon tyè nan fanm yo fizikman abi pandan gwosès la. Vyolans domestik se youn nan kòz ki mennen nan aksidan nan timoun ki poko fèt. Batri gen tandans ogmante epi vin pi vyolan sou tan. Plis pase 50% nan tout fanm asasine mouri kòm yon rezilta vyolans domestik.

bottom of page