- IMITHETHO / POLICE / COURT -

Izinkinga Zezomthetho Ezibhekene Nabahlukunyezwa Ngodlame lwasekhaya

Ubudlova basekhaya abuyona nje into ephazamisayo yomuntu siqu, futhi kungabangela ukubandakanyeka kwesisulu ezinhlotsheni ezehlukene zomthetho. Umhlukumezi angase afune ukuphepha emakhotho ngokusebenzisa i-oda lokuvimbela ukuhlukunyezwa noma angaba ngufakazi esecaleni lobugebengu. Angase afune isahlukaniso, ukugcinwa noma ukusekelwa enkantolo yomndeni noma engozini yokulahlekelwa inkantolo enkantolo yamantombazane ngenxa yokubandakanyeka koMnyango Wezingane neyeMindeni. Angase abe nezinkinga ngezindlu, izinzuzo nokufuduka.

ABOUT US

Finex House is shelter for battered women and their children; especially those who have disabilities and/or women who are trafficked. Our mission is to provide shelter and services for all battered women, especially those who have dropped through the cracks of existing service providers.

ADDRESS

Finex House
PO Box 300670

Jamaica Plain, MA 02130
24-HR Hotline: 617-288-1054

Office: 617-436-2002
Fax 617-287-0553
finex@finexhouse.org

Finex House Boston
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2020 for Finex House. Designed by SA Solutions. Proudly created with Wix.com