- Lwa / POLICE / TRIBINAL -

Pwoblèm legal ki fè fas ak Viktim Vyolans Domestik

Vyolans domestik se pa sèlman yon eksperyans devastan pèsonèl, li ka lakòz tou yon patisipasyon viktim nan yon varyete pwosedi legal. Viktim lan ka chache sekirite nan tribinal yo atravè lòd prevansyon abi oswa li ka vin yon temwen nan yon dosye kriminèl. Li ka chache divòs, gad oswa sipò nan tribinal fanmi an oswa risk pou pèdi gad nan tribinal jivenil paske Depatman Timoun ak Fanmi patisipasyon yo. Li ka gen pwoblèm tou avèk lojman, benefis ak imigrasyon.

ABOUT US

Finex House is shelter for battered women and their children; especially those who have disabilities and/or women who are trafficked. Our mission is to provide shelter and services for all battered women, especially those who have dropped through the cracks of existing service providers.

ADDRESS

Finex House
PO Box 300670

Jamaica Plain, MA 02130
24-HR Hotline: 617-288-1054

Office: 617-436-2002
Fax 617-287-0553
finex@finexhouse.org

Finex House Boston
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Google+ Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2020 for Finex House. Designed by SA Solutions. Proudly created with Wix.com