top of page

- PLAN SAFE POU ESCAPE -


"Yon plan sekirite se chak estrateji inik viktim yo" redwi risk ki te pwodwi pa vyolans patnè li yo ak kontwòl .... Sa a se sèlman yon rezime trè kout .... Yon bat viktim ap fè fas yon seri risk si li rete nan relasyon an ak yon lòt seri risk si li kite .... Plan sekirite yo yo pa ekri nan wòch. Li pral toujou ajiste. "1

Tout viktim ki bat yo se nan risk ki pi wo a lè yo ye kite batri a. FÈ ATANSYON!

1. "Planifikasyon Sekirite" pa Avoka Jill Davies nan Greater Hartford Legal Asistans 1997

Si abizè w la pa toujou prezan, ak abizè a pa sispèk anyen, gen plizyè etap ou ka pran pou prepare pou chape ou.

1. Pa kite abizè w la konnen plan ou yo sove. Fè atansyon pou w pa kite okenn endikasyon konsènan kote ou ye a. Pa fè okenn apèl long distans depi nimewo yo pral montre moute sou bòdwo a apre ou fin kite ak batri a ka kapab swiv ou nan yo. Si yon moun rele ou tounen, ou bezwen di yo ke ou pa vle yo pale ak batri la. Ou se pi bon pa bay soti nimewo telefòn ou a pwofesyonèl ki pa ka reyalize danje ou. Epitou batri a te kapab itilize telefòn nan * 69 pou chèche konnen kiyès li te rele. Si abizè a gen "ID moun kap rele" prekosyon espesyal yo dwe pran.

 

2. Rele 411 epi di yo ou se yon viktim ki bat. Yo pral ba ou nimewo telefòn abri viktim ki bat. Si ou gen timoun epi ou pa kapab jwenn aksè nan yon abri viktim domaje, ale nan Depatman Asistans pou Tranzisyonèl (DTA) epi mande yo pou ede ou jwenn yon abri. Si abri sa yo plen, DTA a ap mete ou nan yon otèl ijans. Si ou pa gen timoun epi ou gen difikilte pou w antre nan abri yon viktim ki bat, ou ka ale nan yon abri ki san kay

3. Reflechi sou yon zanmi ki kapab kenbe yon sekrè epi yo pa pral di batri a. Bay ke zanmi bagay enpòtan tankou: kle machin siplemantè; kopi dokiman enpòtan yo; medikaman siplemantè; kat kredi; kat vèt; machin enskripsyon; paspò; gadri papye; sekrè PO Box kle; ak tout lòt bagay ki ka itilize pou ogmante endepandans ou. Asire w ke kat kredi pa pral voye bòdwo ak voye bay adrès abizè a paske abizè a ka jwenn yon santye pou ou atravè bòdwo a. Epitou pake yon koup nan sache nan lòt bagay ke ou panse yo pral itil jiskaske ou ka gen tan pou retounen lakay ou ak yon eskòt lapolis.

 

4. Devlope mo kòd yo dwe itilize ak timoun yo si ou bezwen yo ... yo rele lapolis oswa kouri ale nan kay yon vwazen.

 

5. Si ou gen tan, pratike jwenn kò ou pi fò san yo pa abizè a konnen sou li. pa ranpli tèt ou ak lavi pozitif ki afime lide ak panse.

 

6. Ou konnen batri a pi bon pase nenpòt moun. Se poutèt sa, ou konnen lè chape ou yo pral gen plis chans yo reyisi. Pa gen pwoblèm sa, pa di batri a epi yo pa pèmèt batri a jwenn liv men sa a oswa wè sit wèb sa a paske li pral yon anpil pi rèd tan kap vini an ou yo pare yo kite. Si ou gen andikap, yo ka fè aranjman pou ou ka chwazi si ou pa kapab rankontre nan kote yo deziyen pou yo sove. Pa janm bay vag! Idantifikasyon pou tèt ou ak pitit ou yo espesyalman enpòtan, tankou sètifika nesans, kat sekirite sosyal, sètifika maryaj, lòd fin vye granmoun, enskripsyon votè oswa lisans chofè. Pran nenpòt dosye finansye, tankou resi lwaye, tit machin, elatriye. Pa kite abizè w konnen w ap kolekte yo. Li pi bon pou kolekte dokiman enpòtan yo lè abizè a pa nan kay la. Kache yo nan yon kote ki an sekirite. Enstalasyon Depo yo rezonab pwi ak souvan itilize kenbe bagay sa yo kache lè viktim abi yo nan yon eta tranzisyon nan k ap viv. Ankò, asire w bòdwo a pa ale lakay abizè a. Èske li voye nan bwat sekrè ou a oswa nan yon kay zanmi.

 

8. Pran kèk rad ki solid, chak jou pou ou ak pou pitit ou yo. Pa pran twòp. Ou ka jwenn rès la pita. Pake siplemantè, medikaman, ak yon seri siplemantè nan kay la ak machin. Ou ka vle pake davans epi estoke sak la nan kay yon zanmi.

9. Pran yon bagay espesyal oswa siyifikatif pou pitit ou a, tankou yon poupe, jwèt oswa liv. Genyen anpil jwèt nouvo pou jwenn lè ou san danje epi ou ap viv nouvo lavi ou.

10. Kite abizè a yon nòt ki di ou te ale nan randevou doktè a oswa nenpòt kote ki pa pral eksprime sispèk. Sa a pral ba ou pi gwo tèt la kòmanse posib.

11. Pa bliye, si ou gen telefòn nenpòt moun ki konnen abizè w la, dwe fè atansyon ke kote ou pa ka trase nan GPS ou oswa telefòn aleka, ID moun kap rele, * 69 * 57 oswa * 59. PA JANM E-Mail. Oswa efase tout "voye" mesaj soti nan "soti nan bwat" nan voye lapòs nan òdinatè w lan. Efase tout dosye ou trennen nan panyen an lachas. KOUVRI TOUT TRAZASYON KI FÈ SA W OU NAN RISK KI PI PI FÈ KI NAN TRIBINAL LA.

Si ou gen yon responsab swen pèsonèl

 

Si PCA sa a pa abizè a, ou ka mande PCA pou èd. Fè PCA rele polis la oswa youn nan ajans ki aksesib yo nan lis resous yo lè yo lwen abizè a. Sepandan, si abizè a peye pou asistan swen pèsonèl ou oswa si abizè a se zanmitay ak PCA a pa di PCA anyen.

 

* Vizit medikal bay bon opòtinite pou chape. Si ou pa vizite yon doktè regilyèman, ou ka oblije pretann yo dwe malad yo nan lòd yo ale nan yon lopital. Si abizè a akonpanye ou nan vizit nan lopital oswa doktè a epi yo pa pral kite ou pou kont li, mande doktè a yo te l 'kite sal la. Enfòme doktè a nan vi prive ke ou ap abize epi ou bezwen jwenn yon abri ki an sekirite.

 

* Doktè Anpil pral kontakte yon travayè sosyal lopital, ki pral ede w jwenn yon abri epi yo bay yon bonjan taksi pou transpò. Ou menm oswa doktè a ka rele tou FINEX House dirèkteman. Yon fwa ou te deside yo sove soti nan yon sitiyasyon abizif, swa pa planifye chape ou oswa lè w rele lapolis la entèvni pandan yon Episode abizif, li enpòtan pou jwenn abri ki an sekirite pou tèt ou ak timoun yo.

 

* Nan Massachusetts, gen yon rezo nan abri ijans ak kay ki san danje pou viktim ki te bat ak timoun yo. Mwayèn nan Longè rete nan yon abri se sis a uit semèn. Adrès ou a rete anonim ak abri anplwaye yo, souvan moun ki viktim viktim yo, ede ou menm ak pitit ou yo retabli de chòk ou te fè eksperyans. Abri viktim batri yo bay konsèy, entèvansyon kriz, sipò chomaj, gadri, defans legal, ak asistans ak lokalize lojman pèmanan, travay ak / oswa benefis yo. Si w bezwen plis tan pou mete lavi ou nan lòd, ou ka refere nan yon pwogram k ap viv nan tranzisyon ki soti nan yon abri ijans oswa kay ki an sekirite. Pwogram k ap viv tranzisyonèl se rezidans gwoup kote viktim ansyen yo ak timoun yo ka abite pou jiska yon ane.

KOUVRI TOUT TRAZASYON KI FÈ SA W OU NAN RISK KI PI PI FÈ KI NAN TRIBINAL LA.

1. Prensip Fondamantal nan Dwòg pou Avoka Pwokirè Volontè Avoka Avril Oktòb 1997 "Idantifye Mari a Assaultive nan Tribinal: Ou se Jij" Adams Co-Founder of Emerge (Batterers program)

bottom of page